Individualių namų

Statybų valdymas

Kiekvienas svajoja apie kokybiškai pastatytą ir įrengtą individualų namą, tačiau dažnu atveju mažai kas nusimano apie statybas. Statybų valdymo paslauga yra skirta privatiems asmenims planuojantiems ir statantiems privačius namus.

Statybų valdymas, tai Užsakovo interesų atstovavimas santykiuose su architektais, projektuotojais, rangovais ir valdžios institucijomis, statybos rangovų parinkimas, statybų biudžeto valdymas, terminų ir kokybės kontrolė nuo idėjos iki statybų rakto.

Statybų valdymas prasideda nuo sklypo analizės ir baigiasi pastatyto pastato įregistravimu nekilnojamojo turto registre, bei raktų užsakovui perdavimu.

Kas yra

STATYBŲ VALDYMAS

Tikslai

Procesas! Laikas! Kokybė! Biudžetas!

veiklos principas

 Kokybiškas Rezultatas

Statybų valdytojo tikslas yra kokybiškai pastatytas individualus namas, kurio statyboms išleidžiama Užsakovo numatyta suma, o statybų trukmė atitinka suderintą statybos darbų grafiką.  Priklausomai nuo Užsakovo  biudžeto, statybų valdymo ir statybų procesai gali susidėti iš kelių arba vieno nepertraukiamo etapo, siekiant pastatyti gyvenamąjį namą.

Statybų valdytojas turi Užsakovo įgaliojimus, todėl atstovauja jo interesus, veikia ir priima sprendimus jo vardu. Turėdami didelę statybų patirtį ir išmanydami statybos technologijas, bei įrangą, užtikriname sklandų statybų procesą. Užsakovui nereikia gaišti savo brangaus laiko einamiems statybų klausimams ar bendravimui su rangovais, medžiagų tiekėjais ar projektuotojais, todėl Užsakovas dalyvauja procese tik tiek,  kiek tai yra būtina.

Statybų valdytojai yra profesionaliai parengti, bei aukštąjį išsilavinimą turintys statybos inžinieriai, kurių profesines žinias ir patirtį patvirtina sertifikatai.

namo statybos valdymo proceso

ETAPAI

ETAPAS

PROJEKTAS

 • Sklypo analizė
 • Konsultacijos
 • Preliminarus biudžetas
 • Projektuotojų atranka
 • Dizainierių atranka
 • Projektavimo grafikas
 • Projekto sprendinių kontrolė
 • Vidaus dizaino sprendinių kontrolė
 • Statybos leidimo išdavimo kontrolė
ETAPAS

STATYBA

 • Statybos biudžeto sudarymas
 • Statybų grafiko sudarymas
 • Darbų organizavimas
 • Pranešimas apie statybų pradžią
 • Rangovų atranka
 • Rangovų reputacijos patikrinimas
 • Rangovų darbo kontrolė
 • Įrangos parinkimas
 • Projektavimo sprendinių tikslinimo kontrolė
 • Atsiskaitymų su Rangovais kontrolė
 • Statybinės dokumentacijos pildymo kontrolė
Etapas

RAKTAI

 • Sandarumo bandymų organizavimas
 • Statybų užbaigimo ekspertizės organizavimas
 • Kadastrinių matavimu organizavimas
 • Statinio įregistravimas
 • Dokumentacijos užsakovui perdavimas
STATYBŲ VALDYMO

PATIRTIS & ŽINIOS

Užsakovus atstovauja atestuoti statybos inžinieriai

Mūsų specialistai turi ilgametę individualių ir stambių objektų statybų bei valdymo patirtį.

Mūsų veiklos procesai standartizuoti ir aprašyti, todėl žinome ką ir kada daryti.

Dažniausiai užduodami klausimai

Statybų valdymas, tai Statybos inžinierių veikla, kurios metu atstovaujama Užsakovo interesams santykiuose su statybos proceso dalyviais nuo valstybės institucijų iki rangovų, suteikiamos profesionalios statybų valdymo paslaugos ir žinios.

Statybų valdymo paslaugos kaina apskaičiuojama individualiai ir priklauso nuo darbų apimties, kurie bus reikalingi Užsakovui statybų eigoje, etapo kada įsijungia Statybų valdymo specialistas ir bendros statybų trukmės.

Statybos valdymo terminas priklauso nuo termino kada Užsakovas pasamdo Statybų valdytoją iki visiško sutartų paslaugų suteikimo pabaigos termino. Dažniausiai statybų valdytojo įgaliojimai pasibaigia su raktų perdavimu Užsakovui.

Statybų valdymas nėra privaloma. Tai savanoriškas pasirinkimas, siekiant gauti kokybišką rezultatą, t.y. gyvenamąjį namą, efektyviausiu būdu.

Atsižvelgiant į tai, kad  mūsų darbuotojai yra atestuoti statybos inžinieriai, mes turime galimybes pranešti apie statybos darbų pradžią ir pabaigą remiantis statybos valdymo sutarties pagrindu.

Statybų valdytojas nėra statybų techninis prižiūrėtojas. Statybų techninio prižūrėtojo funkcijos yra užtikrinti,kad statybos vyktų remiantis statybos projektų, teisės aktais ir kitais normatyviniais dokumentais, jis tiesiogiai atsakingas už statinio kokybę. Statybų valdytojas yra Užsakovo įgaliotinis, kuris kontroliuoja statybos procesų dalyvių veiklą, įskaitant ir techninio prižiūrėtojo veiklą.

individualių gyvenamųjų namų statybos valdymo paslaugos šiuo metu teikiamos Vilniuje ir Vilniaus raj. tiesioginiu būdu, kituose rajonuose teikiamos nuotoliniu būdu.

 

Turite kitų klausimų? Susisiekite su mumis