PAKEITIMAI

IR PAPILDOMI DARBAI

Nemokami pakeitimai

Užsakant namų projektus su MAXI paslauga galėsite atlikti šiuos nemokamus pakeitimus ir namo pritaikymą prie savo poreikių

Mokamos paslaugos

Papildomi darbai ar paslaugos atliekamos namo projekto parengimo metu pagal išanksto suderintą kainą, bei atlikimo terminus. Visi šie pakeitimai reikalauja papildomų darbų susietų skaičiavimais, projektavimu ir įforminimu projekto dalių, gali būti  prašoma atlikti Statytojo ar Valdžio institucijų.

Fasadų tipai

 

Visi pakeitimai susieti su statinio išorinės apdailos keitimais nuo standartinio namo projekto sprendinių:

 

 1. Tinkuojami fasadai
 2. Ventiliuojami fasadai ar jų dalys
 3. Trisluoksniai (mūro fasadai)

 

_________

 

Pakeitimai turi įtakos sekančioms dalims:

 1. Bendroji dalis
 2. Architektūrinė dalis
 3. Konstrukcijų dalis
 4. Statinio energetiniai skaičiavimai

Šilumos izoliacija tipai

 

Pakeitimai susieti su namo projekto sprendiniuose numatyta statinio apšiltinimu (stogai, sienos, grindys) :

 

 1. Polistirolas EPS, XPS
 2. PIR izoliacija
 3. Akmens vata
 4. Purškiama izoliacija

_________

 

Pakeitimai turi įtakos sekančioms dalims:

 1. Bendroji dalis
 2. Architektūrinė dalis
 3. Konstrukcijų dalis
 4. Statinio energetiniai skaičiavimai

Konstrukcijų tipai

 

Pakeitimai susieti su sienų, perdangų ir stogo konstrukcijų pakeitimais :

 

 1. Surenkamo gelžbetonio sprendiniai
 2. Monolitinės konstrukcijos
 3. Medinis karkasas (Karkasiniai namai)
 4. Kitiu nestandartiniai spendiniai

_________

 

Pakeitimai turi įtakos sekančioms dalims:

 1. Bendroji dalis
 2. Architektūrinė dalis
 3. Konstrukcijų dalis
 4. Statinio energetiniai skaičiavimai

Laikančios konstrukcijos

Pakeitimai susieti su vidaus ir išorės laikančiųjų konstrukcijų išdėstymo pakeitimais:

 

 1. Pastato mažinimas
 2. Pastato didinimas
 3. Vidaus sienų perstumimas
 4. Vidaus sienų panaikinimas

 

_________

 

Pakeitimai turi įtakos sekančioms dalims:

 1. Bendroji dalis
 2. Architektūrinė dalis
 3. Konstrukcijų dalis
 4. Statinio energetiniai skaičiavimai

Pamatų tipai

 

Pakeitimai susieti su standartinių pamatų pakeitimais:

 

 1. Plokštuminiai pamatai
 2. Seklieji pamatai
 3. Mūro pertvarų pamatai

 

 

_________

 

Pakeitimai turi įtakos sekančioms dalims:

 1. Bendroji dalis
 2. Architektūrinė dalis
 3. Konstrukcijų dalis
 4. Statinio energetiniai skaičiavimai

Langai ir durys

 

Pakeitimai susieti su langų ir lauko durų sprendniais:

 

 1. Langų didinimas ar mažinimas
 2. Papildomi langai
 3. Langų panaikinimas
 4. Durų matmenų pakeitimas

 

_________

 

Pakeitimai turi įtakos sekančioms dalims:

 1. Bendroji dalis
 2. Architektūrinė dalis
 3. Konstrukcijų dalis
 4. Statinio energetiniai skaičiavimai

Papildomi statiniai

 

Jei norint gauti statybos leidimą butų reikalinga suprojektuoti papildomus namų ūkio pastatus (pagal įstatymo ar statytojo reikalavimus):

 

 1. Atskirai stovintis garažas
 2. Stoginės automobiliams
 3. Pagalbinio ūkio pastatai
 4. Kiti statiniai

 

_________

 

Pakeitimai turi įtakos sekančioms dalims:

 1. Bendroji dalis
 2. Architektūrinė dalis
 3. Sklypo plano dalis

 

 

 

Lauko inžineriniai statiniai

Darbai susieti su lauko inžinerinių tinklų sprendiniais už sklypo ribų ar prijungimu prie centrinių tinklų:

 

 1. Centrinių vandens tinklų projektas
 2. Centrinių nuotekų tinklų projektas
 3. Nuovažos/ kelio projektas
 4. Melioracijos tinklų projektas

 

_________

 

Pakeitimai turi įtakos sekančioms dalims:

 1. Bendroji dalis
 2. Sklypo plano
 3. Statybos leidimas

 

 

 

PAPILDOMI DARBAI

Esant poreikiui derinant statybos projektą ir vėliau gali atsirasti poreikis atlikti sekančius papildomus darbus. Šias paslaugas Užsakovas gali atlikti pats arba pagal suderintas kainas tą atlieka Projektuotojas.

 1. dokumentų paieška archyvuose
 2. Kaimynų sutikimų gavimas
 3. Sutikimų gavimas iš Nacionalinės Žemės tarnybos
 4. Sutikimų iš Litgrid gavimas
 5. Sutikimų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos
 6. Konsultacijos statybų metu
 7. Projekto pakeitimai po statybos leidimo išdavimo
 8. Viešinimo stendų montavimas sklype
 9. Architektūriniai kraštovaizdžio tyrimai
 10. 3D vizualizacijos
 11. Sustabdyto statybos leidimo proceso atnaujinimas dėl neteisėtų statybų įtesinimo.

_________