PlanasNamas LT svetainėje adresu https://planasnamas.lt pateikiama informacija, įskaitant, bet neapsiribojant,pateikiamais dokumentais, projektų aprašymais, tekstais, grafine medžiaga, spalvomis,elementų išdėstymu, programiniu kodu ir kitomis priemonėmis,yra saugoma Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatyta tvarka, bei skirta tik asmeniniam vartotojų naudojimui ir susipažinimui.

Draudžiama be išankstinio raštiško PlanasNamas LT ir jos valdytojo UAB Vitama sutikimo kopijuoti, atkurti, platinti, redaguoti, modifikuoti, bei skelbti kokią nors informaciją iš interneto svetainės PlanasNamas LT , veikiančios adresu: https://planasnamas.lt

Naudojant bet kokią informaciją iš PlanasNamas LT  edukaciniais tikslais, privaloma raštu informuoti PlanasNamas LT apie naudojimo tikslą, bei gauti patvirtinimą.

Svetainėje pateiktų trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės objektai, aprašymai, grafinė medžiaga taip pat saugomi trečiųjų asmenų, o PlanasNamas LT jų naudojimui yra gavusi komercinę licenciją arba sudariusi sutartį.