Nemokama konsultacija

Rekomenduojame iki namo projekto įsigijimo užsirašyti į nemokamą konsultaciją, bei patikrinti ar namo projektas bus tinkamas Jūsų sklypui. Tai leis Jums išvengti klaidų, bei papildomai atsakysime į Jūsų turimus klausimus. Konsultacijos vykdomos internetu per TEAMS platformą.

Užsisakyti

Užsakymas

Užsisakyti namo projektą iš NEYPATINGI LT yra lygiai taip pačiai lengva, kaip ir pirkti iš bet kurios kitos internetinės parduotuvės.  Užsakymą galite pateikti Jums patogiu laiku 24/7 režimu. Visi procesai vyksta automatizuotos sistemos pagalba.

Rinktis namo projektą

Projektavimo paslaugų sutartis

Pagal kliento pateikto užsakymo informaciją ir papildomus dokumentus, parengiama projektavimo paslaugų sutartis su priedais. Jos pagrindu ir sąlygomis atliekamas užsakyto namo projekto projektavimo procesas

Toponuotrauka

Priklausomai nuo pasirinkto plano toponuotrauką pateikia klientas arba ją užsakome ir atliekame sklypo topografinę nuotrauką. Šis skaitmeninis dokumentas bus naudojamas visuose projektavimo etapuose.

Geologiniai tyrimai

Tik MAXI ir MAXI+ paslaugų užsakovams perduodama geologinė užduotis su būsimo namo koordinatėmis. Klientas užsako ir atlieka geologinius tyrimus. Geologinius tyrimus rekomenduojame įsigyti iš patikimų paslaugų tiekėjų.

Rekomenduojamos įmonės

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Nuo 2021 m Liepos 1 dienos, sklypams, kuriems nebuvo parengti detalieji planai, privaloma parengti  projektinius pasiūlymus ir tinkamai informuoti visuomenę apie planuojamą pastatą.

Ši paslauga teikiama tik MAXI ir MAXI+ pasaugos užsakovams.

Architektūriniai darbai

Priklausomai nuo jūsų įsigyto projektavimo plano, atliekami nemokami pakeitmai ir vidaus išplanavimo korekcijos pagal kliento pastabas.

Statinio konstrukcijos

Tik iš MAXI ir MAXI+ pasaugų užsakovų, gavus  geologinius tyrimus, projektuotojas parengia statinio konstrukcinę dalį. Projekto parengimo trukmė priklauso nuo pateikiamos geologinės ataskaitos ir skyriaus apkrautumo.

Kitų planų užsakovams pateikiama standartinė konstrukcinė dalis.

Inžinerinės dalys

Tik MIDI, MAXI ir MAXI+ paslaugų užsakovams. Parengiamos vietinių arba centrinių lauko inžinerinių dalių dalys pagal išduotas prisijungimo sąlygas. Su klientu suderinamos vietinių tinklų vietos ir jų apsaugos zonos.

MINI plano užsakovai privalo pateikti inžinerinių dalių dalis.

Projekto pasirašymas

Bagiamasis projektavimo etapas. klientas susipažįsta su galutine parengto namo projektuo versija, bei pasirašo jį žyme “TVIRTINU”. Laikoma, kad projektavimo darbai baigti, o Klientas pasirašo projekto priėmimo-perdavimo aktą.

Infrastruktūros mokestis

Projektuotojas arba Užsakovas kreipiasi į savivladybę dėl infrastruktūros mokesčio apskaičiavimo ir perduoda parengtą namo projektą kartu su prašymu.

Gavęs informaciją iš savialdybės apie mokestį, Užsakovas apmoka nustatytą mokestį, o apmokėjimo kvitą pateikia projekuotojui.

Infrastruktūros plėtros sutartis

Užsakovas kreipiasi į savivladybę dėl infrastruktūrosplėtros sutarties sudarymotarp savivaldybės ir Statytojo.

Taip privalomas dokumentas, reikalingas statybos leidmo išdavimui.

 

Statybos leidimas

Atliekame nemokamą papildomą paslaugą. Parengtas namo projektas perduodamas į valstybinę informacinę sistemą IS Infostatyba. Sumokame statybos leidimo išdavimo mokestį už suprojektuotą statinį.

Valstybinės institucijos atlieka parengto projekto patikrinimą ir išduoda statybos leidimą.