Namo projekto garantija

  • Su išsamiomis Neypatingi.lt namų projektų pirkimo-pardavimo taisyklėmis, bei projektavimo paslaugų taisyklėmis galite susipažinti čia.
  • Kiekvieno Neypatingi.lt parduodamo namų projekto pagrindinės techninės specifikacijos nurodomos prie kiekvieno projekto esančiame namo aprašyme.
  • Namo projekto garantija suteikima Neypatingi LT , subrangovų, projekto autorìų parengtiems namų projektams , bei atskyriems jų dalims.
  • Garantiniai terminai ir kitos sąlygos nurodomi namų projektų aprašymuose, tačiau visais atėjais visi garantiniai įsipareigojimai yra nė ilgesni ,nei LR CK 6.698 str. 1 dalyje nurodomi terminai.

Namų projektų garantinio laikotarpio terminai, taikomi Neypatingi LT ir subrangovų atliktiems darbams:

  • Visų konstrukcijų projektiniai sprendiniai – 5 metai

Įvykus draudiminiam įvykiui

  • Garantinio laikotarpio metu dėl projektuotojo kaltės atsiradę, namo projekto dalies neatitikimai šalinami per šiuos terminus:  A.10 darbo dienoms, esant projektinės dokumentacijos klaidoms arba neatitikimams.B. 10 dienų nuo namo projekto ekspertizės akto pateikimo pardavėjui arba jau pastatyto statinio kon-jų ekspertiniam įvertinimui. C. 20 dienas, jei garantiniam įsipareigojimams įvykdyti būtinas projekto autoriaus dalyvavimas . Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.
  • Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
  • Garantinio laikotarpio metu atsiradusi ir užsakovo reali patirta žala (tiesioginiai nuostoliai), atlyginama pagal projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sąlygas ir juose nurodomais terminais

Atkreipiame dėmesį, kad garantija neapima papildomų išlaidų:

• visas išlaidas, susijusias su namo projekto pirmine arba pakartotine ekspertize, apmoka Pirkėjas;
•Statinio konstrukcijų ekspertizę visais atvejais apmoka pirkėjas
• Statybos teismo ekspertų darbą ir išvadas apmoka prikėjas, nepriklausomai nuo išvadų rezultatų.
• Projektuotojo atliktiems projekto konstrukcijų pakeitimams garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką;
Tuo atveju, jei esate nusipirkę tik namo projektą arba jo dalį, be susijusių paslaugų (pvz. statybos leidimo, topo nuotraukos ir pan.), tai paslaugos tiekėjas atsako tik pagal tuos  garantinius įsipareigojimus kas buvo prikta  iš Neypatingi LT. Visais atvejais laikoma, kad namo projektas ir autoriaus licencija namui statyti yra suteikiama tik vienam Nekilnuojamojo turto vienetui (sklypui) pagal unikalų NT numerį, nurodoma NT išraše.

Projektuotojo atsakomybės apribojimas:

• Projektuotojo garantija netaikoma, jei statomo namo projekto dalis ar visas projektas yra statomas nė pagal perduotą projektinę dokumentaciją;
• Užsakovas ar jo rangovas savavališkai , be suderinimo su projektuotoju, atliko arba atlieka pakeitimus ir statomo objekto sprendiniai neatitinka projektinės dokumentacijos, galiojančių STR normų, bei LT statybos įstatymo;.
•  Neypatingi LT neprisiima atsakomybę ir netaiko garantijos projektinei dokumentacijai, kurią pateikia Užsakovas ar jo atstovai.
• Užsakovas be suderinimo su Neypatingi.lt pradėda statybos darbus arba juos vykdo be galiojančio statybos leidimo.
• Užsakovas nepaiso nupirkto namo projekto techninių specifikacijų, sprendimų, teisės aktų ir normatyvinių tesiės aktu.
• Projektuotojas neatsako už užsakovo pasamdytų rangovų darbų atlikimo kokybę, jų kvalifikaciją, bei statybos darbų broką.
• Užsakovas vykdo darbus pagal Techninį projektą neparengus Darbo projekto.
• Užsakovas pažeidžia galiojančis STR normas, LR statybos įstatymo, bei kitų galiojančių teisės aktų nuostatas.